معماری پیشرفته کامپیوتر

Advanced Computer Architecture

شماره درس: ۴۰۷۲۳ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با مفاهیم و مولفه‌های معماری‌های کامپیوتری پیشرفته از جمله حافظه‌های سریع، معماری پایپلاین، کامپیوترهای برداری، سیستم‌های چندپردازنده و پردازش موازی و برنامه‌نویسی در آن است.

ریز مواد

 • تعاریف و کلیات
  • تعاریف تسریع
  • له یا علیه موازات؟ (قانون آمدال، گروش، مینسکی، گوستافسون …)
  • موارد کاربرد پردازش سریع و موازی
 • سیستم‌های سریع حافظه
  • حافظه برگ برگ شده (Interleaved memory)
  • حافظه چند درگاهه و بانک ثبات
  • حافظه نهان و نگاشت‌های مستقیم، کاملا شرکت پذیر و شرکت پذیر مجموعه‌ای و محاسبه زمان‌های دسترسی و انواع الگوریتم‌های جایابی و جایگزینی و نکات مربوط به پیش واکشی
 • معماری پایپلاین
  • محاسبه زمان اجرا و تسریع
  • جدول رزرواسیون، بردار تلاقی، نمودار وضعیت، جرخه‌های اجرایی و محاسبه سرعت واقعی و نظری
  • طراحی واحد کنترل پایپلاین
  • استفاده از عنصر تاخیر برای تسریع و رفع وابستگی‌ها
  • مخاطرات (Hazards) پایپلاین و راه‌های رفع آن‌ها (انشعاب با تاخیر، جدول سوابق پرش، تزریق حباب، تغییر نام متغیرها …)
 • کامپیوتر‌های برداری
  • کامپیوترهای مبتنی بر پایپلاین
  • کامپیوترهای آرایه‌ای
  • آرایش مناسب داده‌ها در حافظه کامپیوترهای برداری و مفهوم فاصله دسترسی‌های متوالی (Stride)
  • استفاده از عناصر تاخیر برای تسریع محاسبات برداری در پایپلاین
 • شبکه میان ارتباطی
  • مرور انواع همبندی‌ها: توری، فوق مکعب، هرم، Cube Connected Cycles, K-ary n-cube، پروانه، Shuffle Exchange، Omega network
  • مقایسه این معماری‌ها بر اساس قطر، درجه، تعداد گره و Bisection
 • سیستم‌های چندپردازنده و چندکامپیوتر
  • انواع معماری‌های چند پردازشی
  • مدل‌های تحلیلی برای ارزیابی کارایی این معماری‌ها بر حسب نسبت زمان اجرا به زمان ارتباطات
  • پروتکل‌های همسان سازی اطلاعات (Data Consistency) در حافظه‌های (نهان یا محلی) چند پردازنده‌ها
 • برنامه‌نویسی موازی
  • بررسی مسائل همگام‌سازی (Synchronization) بین فرایندهای موازی و همروند (Concurrent)
  • افزایش MSYPS
  • ملاحظات ختم صحیح برنامه‌های موازی
  • اشاره‌ای به زبان‌های برنامه نویسی موازی
 • تسریع ارزان‌قیمت
  • تکنیک‌های افزایش سرعت نرم‌افزاری و بهینه‌سازی کد
 • روش‌های نوین موازی‌سازی
  • محاسبات توزیع‌شده، رایانش Grid

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. K. Hwang, N. Jotwani. Advanced Computer Architecture, Parallelism, Scalability, Programming, Scalability. 2nd Edition, McGraw-Hill, 2011.
 2. W. Stallings. Computer Organization and Architecture, Designing for Performance. 11th Edition, Pearson, 2019.
 3. R. Robey, Y. Zamora. Parallel and High Performance Computing. Manning, 2021.
 4. H. S. Stone. High-Performance Computer Architecture. 3rd Edition, Addison-Wesley, 1993.
 5. Th. Sterling, M. Anderson, M. Brodowicz. High Performance Computing, Modern Systems and Practices. Elsevier, 2018.
 6. M. Quinn. Parallel Computing: Theory and Practice. McGraw-Hill, 2nd Edition, 1993.