رایانش کوانتومی

Quantum Computing

شماره درس: ۴۰۷۹۵.۴ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با مبانی رایانش کوانتومی است. در این درس، دانشجویان ضمن آشنایی با اصول اولیه مکانیک کوانتومی، با نحوه ذخیره‌سازی و پردازش اطلاعات در سیستم‌های کوانتومی و الگوریتم‌های پایه در این زمینه آشنا می‌شوند. همچنین دانشجویان با مفاهیمی نظیر پیچیدگی محاسبات کوانتومی، نظریه اطلاعات کوانتومی و رمزنگاری کوانتومی آشنا خواهد شد.

ریز مواد

 1. مفاهیم اولیه
  • مقدمه و تاریخچه رایانش کوانتومی، مفهوم کیوبیت
 2. مروری بر جبر خطی
  • فضای برداری، ضرب داخلی، فضای دوگان، ضرب تانسوری
  • عملگرهای خطی، الحاقی، تجزیه به مقادیر منفرد (SVD)
 3. اصول مکانیک کوانتومی
  • معادله شرودینگر، مکانیک همیلتنی، کمیت‌های فیزیکی
  • فضای حالات، تحول زمانی، اندازه‌گیری، سیستم‌های ترکیبی، درهم‌تنیدگی
 4. اصول رایانش کوانتومی
  • اندازه‌گیری کوانتومی، دورنوردی (Teleportation)، کدگذاری ابرچگال
  • ماتریس چگالی، اثر جزئی، اثر کلی (ensemble)
  • خالص‌سازی، پارادوکس EPR، قضیه بل
 5. مدارهای کوانتومی
  • گیت‌های کوانتومی، اجزای مدارهای کوانتومی، اصل به تاخیر انداختن اندازه‌گیری
 6. الگوریتم‌های کوانتومی
  • الگوریتم سایمون
  • الگوریتم تجزیه شور (Shor)
  • الگوریتم جست‌وجوی گروِر (Grover) و کاربردهای آن
 7. پیچیدگی محاسبات کوانتومی
  • رده‌های پیچیدگی کوانتومی، ارتباط با رده‌های کلاسیک، مقایسه با محاسبات احتمالاتی
 8. دینامیک سیستم‌های کوانتومی
  • برهم‌کنش محیطی، اندازه‌گیری به عنوان یک دینامیک، نگاشت‌های مثبت و حافظ اثر
 9. نظریه اطلاعات کوانتومی
  • نویز کوانتومی، عملگرهای کوانتومی، آنتروپی کوانتومی
  • فاصله‌ی اثر، پایبندی (fidelity)، فاصله بین‌ دینامیک‌های کوانتومی
 10. تصحیح خطای کوانتومی
  • کدهای کوانتومی، کد شور، قضیه کنیل-لافلامه
  • گسسته‌سازی خطا، کدهای کوانتومی جمعی، کدهای همیلتنی-جابجایی
 11. رمزنگاری کوانتومی
  • رمزنگاری مبتنی بر کلید خصوصی، توزیع کلید کوانتومی، امنیت توزیع کلید کوانتومی

ارزیابی

 • تمرین: سه تمرین نظری و یک تمرین برنامه‌سازی (۲۵٪ کل نمره)
 • پروژه پژوهشی: شامل گزارش پژوهشی و سمینار (۲۰٪ کل نمره)
 • آزمون: آزمون‌های میان‌ترم و پایان‌ترم (۵۵٪ کل نمره)

مراجع

 1. M. Nielsen and I.L. Chuang. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge University Press, 2010.
 2. E. Rieffel and W. Polak. Quantum Computing: A Gentle Introduction. The MIT Press, 2014.
 3. N.D. Mermin. Quantum Computer Science: An Introduction. Cambridge University Press, 2007.