تحلیل داده‌های کسب‌وکارها

Data Analysis in Business

شماره درس: ۴۰۸۰۳.۴ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

داده‌های کسب و کاری و تجزیه تحلیل آن‌ها به عنوان یک شاخه کاربردی و مبتنی بر علم داده و پیشرفت‌های آن است. که با توجه به تاثیرگذاری آن به عنوان یک محرک مهم در علم داده مطرح می‌باشد. مهم‌ترین دارایی هر کسب و کار داده‌های آن است که با بهره‌گیری از آن و اتخاذ استراتژی‌های درست در این زمینه می‌تواند به دستیابی به اهداف خود با بهره‌وری بالاتری عمل کند. در این درس دانشجویان با بهره‌گیری از مفاهیم حوزه علم داده و کاربردهای آن در کسب کار را با کاربردها و ابزارهای مفید در این زمینه آشنا شده و جایگاه استراتژی مختلف داده محور را در تصمیم‌گیری‌های کسب و کاری فرا می‌گیرند.

ریز مواد

 1. تفکر تحلیلی داده چیست؟
 2. مشکلات کسب و کاری و راه حل‌های علم داده
 3. علم داده و استراتژی‌های کسب و کار
 4. معرفی داده‌های کسب وکاری و روش‌های شناسایی آن‌ها
 5. کاوش داده و کاربرد آن در کسب و کارها
 6. تجزیه و تحلیل پیشبینی کننده و مدلسازی داده‌های دامنه‌های کاری
 7. ارایه مدل‌های تصمیم‌گیری داده محور در کسب کارها
 8. تکنولوژی‌های نو و استفاده از آن‌ها در مهندسی تحلیلی (IoT, Blockchain, …)
 9. ابزارهای کاربردی در حوزه تحلیل کسب و کار

ارزیابی

 • تمرین‌های نظری: ۳ نمره
 • آزمون‌های میان‌ترم و پایانی: ۱۵ نمره
 • آزمونک‌ها: ۲ نمره

مراجع

 1. Joel Grus. Data Science from Scratch. O’Reilly, 2019.
 2. Foster Provost & Tom Fawcett. Data Science For Business: What You Need To Know About Data Mining And Data-Analytic Thinking. O'Reilly, 2013.
 3. Larissa T. Moss & Shaku Atre. Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle For Decision-Support Applications. Addison-Wesley, 2003.
 4. Wayne Eckerson. Performance Dashboards – Measuring, Monitoring, And Managing Your Business. Wiley, 2005.