سیستم‌های توصیه‌گر

Recommender Systems

شماره درس: ۴۰۸۰۳.۵ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: – هم‌نیاز: –

اهداف درس

هدف این درس آشنایی با مفاهیم، مسائل و تکنیک‌های زمینه سیستم‌های توصیه‌گر (recommender systems) و نقش و کاربرد عملی آن‌ها است. انواع سیستم‌های توصیه‌گر نظیر پالایش مبتنی بر محتوا (content-based) و پالایش همکارانه (collaborative filtering) و همچنین حوزه‌های کاربردی این سیستم‌ها معرفی خواهد شد. همچنین در خصوص جنبه‌های مهم ارزیابی و تحلیل این سیستم‌ها بحث خواهد شد.

ریز مواد

 1. معرفی سیستم‌های توصیه‌گر و کاربردهای آن
  • مقدمه
  • ترجیحات کاربر و امتیازدهی
  • پیش‌بینی ترجیح یا امتیاز
 2. انواع رویکردها و مدل‌های سیستم‌های توصیه‌گر
  • روش‌های تحلیل سبد خرید (Market Basket)
  • رویکرد مبتنی بر محتوا: روش‌های مبتنی بر همسایگی، مبتنی بر شباهت و مبتنی بر مدل
  • رویکرد پالایش همکارانه: روش‌های مبتنی بر همسایگی، روش‌های مبتنی بر مدل، تجزیه ماتریسی (SVD، منظم‌سازی، تجزیه ماتریسی محدودیت‌دار، تجزیه ماتریس با رویکرد احتمالاتی)، روش‌های یادگیری ژرف
  • رویکرد ترکیبی (hybrid): انواع روشهای ترکیب، ادغام و وارد کردن اطلاعات جانبی (side information)
  • ماشین‌های تجزیه (factorization machines)
  • توصیه آگاه از زمینه (context-aware)
  • مدل‌سازی زمانی (temporal) و پویایی زمانی در سیستم‌های توصیه‌گر
 3. ارزیابی سیستم‌های توصیه‌گر
  • متدولوژی ارزیابی
  • انواع آزمایش‌ها
  • معیارهای ارزیابی
 4. تجارب کاربر (user experiences)
  • فاکتورهای انسانی در طراحی سیستم
  • درک رفتار کاربر
  • ارزیابی کاربر-محور (user-centered)
 5. کاربردها
  • وب‌سایتهای تجارت الکترونیک (E-commerce)
  • شبکه‌های اجتماعی (social networks)
  • دیگر زمینه‌ها نظیر اخبار، سلامت و نظایر آن
  • مطالعه موردی (Amazon, Netflix, Google News, YouTube)
 6. دیگر جنبه‌های عملی
  • توضیح (explanation) توصیه‌ها و اعتماد (Trust)
  • مقیاس‌پذیری (scalability)
  • اعمال نفوذ (manipulation)، حریم خصوصی (Privacy) و حملات (attacks)

ارزیابی

 • امتحان میان ترم: ۲۰٪
 • امتحان پایان ترم: ۳۰٪
 • تمرین: ۲۰٪
 • پروژه: ۳۰٪

مراجع

 1. Jannach Dietmar, Recommender Systems: An Introduction, 1st Edition, New York: Cambridge University Press, 2011.