یادگیری تقویتی

Reinforcement Learning

شماره درس: ۴۰۹۵۷.۲ تعداد واحد: ۳
مقطع: کارشناسی ارشد نوع درس: نظری
پیش‌نیاز: یادگیری ژرف هم‌نیاز: –

اهداف درس

امروزه در طیف وسیعی از مسائل در دنیای واقعی امکان ارائه بازخورد لحظه‌ای و جزئی برای آموزش عامل‌های هوشمند وجود ندارد. رویکرد متداول در این حالات یادگیری تقویتی است. از جمله چالش‌های این حوزه، تنک بودن بازخوردها، زمان و تعداد نمونه‌های بالای مورد نیاز برای آموزش این عامل‌ها، بعد بالای مشاهدات دریافت شده از محیط، و همینطور تطبیق‌پذیری سریع با محیط‌های جدید است. در این درس این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ریز مواد

 1. مفهوم Multi-armed Bandits
 2. مدل‌های تصمیم مارکف محدود ‌MDP و POMDP
 3. معادلات Bellman، ارزیابی سیاست و بهبود آن
  • برنامه‌ریزی پویا
  • تکرار سیاست
  • تکرار ارزش
  • بهبود سیاست
 4. روش‌های Monte Carlo
  • پیش‌بینی
  • کنترل
  • نمونه‌برداری وزن‌دار (Importance Sampling)
 5. یادگیری اختلاف زمانی (Temporal Difference)
  • یادگیری on-policy و off-policy
  • روش Q-Learning
  • روش SARSA
 6. یادگیری تقویتی معکوس
 7. یادگیری تقلیدی
 8. روش‌های Bootstrap با n گام و لامبدا TD
 9. روش‌های تخمین
  • روش Deep Q-Learning
  • روش Deep Double Q-Learning
 10. روش Policy Gradient
  • روش‌های کاهش واریانس گرادیان
  • الگوریتم REINFORCE
 11. روش‌های نوین بهینه‌سازی
  • روش ناحیه مطمئن TRPO
  • روش بهینه‌سازی سیاست مبدائی PPO
 12. روش‌های نوین Off-Policy
  • روش DDPG
  • روش ‌‌Soft Actor Critic یا SAC
 13. روش‌های مبتنی بر مدل
  • روش‌های برنامه‌ریزی
  • روش Model Predictive Control
  • روش‌ بهینه‌سازی مبتنی بر Cross-entropy
  • درخت جستجوی Monte Carlo
  • روش Backpropagation Through Time
  • روش‌های مبتنی بر Ensemble
 14. یادگیری تقویتی در بینایی ماشین
 15. روش‌های یادگیری نمایش
  • روش CURL
 16. روش‌های فرایادگیری (Meta Learning)
  • روش MAML
  • روش PEARL
  • روش CaDM
  • روش MetaCURE
 17. شکل‌دهی به سود (Reward Shaping)
 18. روش‌های ناتنیده کردن اکتشاف و بهره‌برداری
 19. روش‌های چند عاملی

ارزیابی

 • تمرین‌ها: ۳۵ درصد
 • ارائه مقاله: ۱۰ درصد
 • امتحان کوتاه: ۱۰ درصد
 • امتحان میان‌ ترم: ۲۰ درصد
 • امتحان پایان‌ ترم: ۲۵ درصد

مراجع

 1. Richard S. Sutton, Andrew G. Barto. Reinforcement Learning. 2nd Edition, MIT Press, 2020.
 2. Alexander Zai, Brandon Brown. Deep Reinforcement Learning in Action. Manning, 2020.