فرایند احراز فراغت از تحصیل

دانش‌جویان پس از گذراندن تمام دروس دوره‌ی کارشناسی و ثبت نهایی نمرات آن‌ها در کارنامه، می‌توانند برای طی مراحل فراغت از تحصیل و تسویه حساب با دانشگاه، درخواست الکترونیکی احراز فراغت از تحصیل را از طریق سامانه‌ی آموزش ثبت کنند.

نحوه‌ی ثبت درخواست

 1. ورود به بخش «درخواست احراز کارشناسی» از منوی «خدمات آموزشی» در سامانه‌ی آموزش
 2. تکمیل اطلاعات تماس در فرم الکترونیکی درخواست
 3. بارگذاری فرم تکمیل‌شده‌ی تسویه حساب با استاد پروژه‌ی کارشناسی در بخش مستندات درخواست

گردش کار

درخواست الکترونیکی احراز فراغت از تحصیل پس از تکمیل و ارسال توسط دانش‌جو به ترتیب برای افراد زیر ارسال می‌شود:

 • استاد راهنمای دانش‌جو
 • مسئول تطبیق دانشکده
 • معاون آموزشی دانشکده
 • دفتر دانشکده
 • رئيس دانشكده
 • کتابخانه‌ی مرکزی
 • معاونت فرهنگی
 • معاونت دانش‌جویی (ادارات امور خوابگاه‌ها، تغذیه، و رفاه دانش‌جویان)
 • اداره‌ی دانش‌آموختگان (با امکان ارجاع به سایر ادارات آموزش)
 • معاون مدیر امور آموزشی
 • مدیر امور آموزشی دانشگاه
 • اداره‌ی دانش‌آموختگان

برخی نکات

 • برای تکمیل فرم تسویه حساب با استاد پروژه‌ی کارشناسی کافی است پس از درج مشخصات خود و استاد راهنمای پروژه در فایل پی‌دی‌اف، آن را برای امضای الکترونیکی از طریق ایمیل برای استاد پروژه ارسال کنید.
 • با توجه به این که بررسی احراز فراغت از تحصیل شامل مراحل متعددی است، برای تکمیل فرایند احراز از ابتدای ثبت درخواست در سامانه‌ی آموزش حداقل ۱۰ روز کاری زمان در نظر بگیرید.
 • در هر مرحله می‌توانید با مراجعه به صفحه‌ی «درخواست احراز کارشناسی» در منوی «خدمات آموزشی»، وضعیت جاری درخواست احراز خود را مشاهده کنید. نتیجه‌ی نهایی احراز پس از تکمیل بررسی از طریق ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.