فرم‌های تطبیق دوره‌ی کارشناسی

ردیف رشته - گرایش ورودی
۱ مهندسی کامپیوتر ورودی ۱۴۰۰ به بعد
ورودی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
۲ مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار ورودی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴
ورودی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱
ورودی ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸
۳ مهندسی کامپیوتر - سخت‌افزار ورودی ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۴
ورودی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱
۴ مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات ورودی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴
ورودی ۱۳۸۸
ورودی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

توضیح

  • گرایش‌های مندرج در ردیف‌های ۲ تا ۴ از سال ۱۳۹۵ در ردیف ۱ ادغام شده‌اند.