کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر

مقطع: کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کامپیوتر
گرایش: معماری کامپیوتر آخرین تصویب: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

مقررات عمومی دوره

 • طول دوره و واحدها: طول دوره ۲ سال است. البته اگر دانشجو مجبور به اخذ بیش از ۸ واحد جبرانی در نیم‌سال اول بوده باشد یک نیم‌سال به سنوات مجاز ایشان اضافه می‌شود. همچنین، در حالت‌های خاص مثل بیماری و بستری، حوادثی که زندگی دانشجو را به شدت تحت تاثیر گذاشته باشد یا وقتی که پروژه کارشناسی ارشد به دلایل نبود قطعه، تجهیزات و ابزار کافی یا مسائلی که به علت کم‌کاری دانشجو نبوده باشد، با درخواست دانشجو و تایید استاد راهنما و معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده به اداره آموزش دانشگاه ارسال می‌گردد تا یک و در موارد بسیار نادر تا دو نیم‌سال تمدید سنوات صورت گیرد. در حالت آخر (یعنی ۶ نیم‌سال) نمره دانشجو فقط به صورت قبول یا رد (Pass/Fail) در کارنامه درج می‌شود.
 • تاریخ ارائه عنوان پروژه کارشناسی ارشد حداکثر تا پایان نیم‌سال دوم و قبل از شروع نیم‌سال سوم است. البته شرط ثبت نام در پروژه داشتن معدل کل بزرگتر از ۱۴ است. در غیر این صورت باید در نیم‌سال بعد و به شرط احراز این شرط در پروژه و سمینار ثبت نام کنید یا اینکه آموزش محور شوید.
 • تعداد کل واحدهای دوره پژوهش محور ۲۹ واحد و دوره آموزش محور ۳۲ واحد است:
  • دروس اصلی (یا همان تخصصی): ۲۱ واحد (به جدول ۱ مراجعه کنید)
   توجه: هیچ درس این گرایش اجباری نیست بلکه دانشجو باید از میان دروس گرایش معماری کامپیوتر دستکم ۱۸ واحد اصلی (تخصصی) اخذ کند. یک درس اختیاری نیز می‌تواند از دروس همین گرایش یا سایر گرایش‌های دانشکده و یا حتی دیگر دانشکده‌ها (به شرط تایید استاد راهنما) انتخاب کند تا مجموع تعداد واحدهای اخذ شده وی به ۲۱ برسد. در موارد استثنایی (به تشخیص و تایید استاد راهنما) که پیشبرد پروژه کارشناسی ارشد مستلزم اخذ یک درس اختیاری دوم از سایر گرایش‌های دانشکده یا دانشگاه باشد باید حتماً درخواست اخذ چنین درسی به گروه معماری کامپیوتر ارایه گردد تا تصویب و ثبت شود و بعداً مشکل تطبیق دروس و احراز شرایط فارغ‌التحصیلی برای دانشجو پیش نیاید.
  • سمینار: ۲ واحد (به جدول ۲ مراجعه کنید)
  • پروژه کارشناسی ارشد:۶ واحد (به جدول ۲ مراجعه کنید)
 • جمع کل واحدها: ۲۹ واحد = ۲۱ واحد از دروس اصلی + ۲ واحد سمینار + ۶ واحد پروژه
 • در صورتی که انتخاب دانشجو بدون پروژه کارشناسی ارشد ۶ واحدی باشد، باید سه درس سه واحدی از مجموعه دروس اصلی را به جای پروژه انتخاب نماید. در این حالت، دانشجو می‌تواند با تایید استاد راهنمای خود تا دو درس اختیاری از خارج از گرایش معماری کامپیوتر اخذ کند.
 • استاد راهنمای دانشجو تا قبل از انتخاب و تصویب پروژه کارشناسی ارشد، مدیر گروه است و پس از تصویب تعریف پروژه، استاد راهنمای پروژه مسئول تأیید و راهنمایی دانشجو در اخذ واحدهای درسی خواهد بود. برای دانشجویان آموزش‌محور (بدون پروژه) مدیر گروه استاد راهنمای ایشان می‌باشد.
 • دانشجویان حق ندارند دروس هم‌اسم و یا معادل دروس کارشناسی ارشدی را که قبلاً در دوره کارشناسی گرفته‌اند مجدداً اخذ نمایند.
 • دانشجویان نباید هیچ درس خارج از گرایش را در نیم‌سال اول اخذ نمایند (زیرا هنوز موضوع پروژه و استاد راهنمای ایشان مشخص نشده است و چه بسا استاد راهنما بخواهد دانشجو درس خاصی را در راستای نیازهای پژوهشی پروژه در نیم‌سال‌های بعد بگیرد).

جدول ۱. دروس اصلی

جدول زیر فهرست دروس اصلی، همراه با تعداد واحدها و مشخصات آن‌ها در گرایش معماری کامپیوتر را نشان می‌دهد. حداقل ۷ درس از دروس این جدول با نظر استاد راهنما انتخاب می‌شود.

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۷۲۳ ۳ معماری پیشرفته کامپیوتر Advanced Computer Architecture
۲ ۴۰۶۳۲ ۳ طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر اشکال Fault-Tolerant System Design
۳ ۴۰۷۸۳ ۳ طراحی VLSI پیشرفته Advanced VLSI Design
۴ ۴۰۷۲۷ ۳ طراحی سیستم‌های دیجیتال کم‌توان Low Power Design
۵ ۴۰۷۴۳ ۳ مدارهای حسابی Arithmetic Circuits
۶ ۴۰۷۴۹ ۳ امنیت و اعتماد سخت‌افزاری Hardware Security and Trust
۷ ۴۰۶۷۲ ۳ ارتباطات روی تراشه On-Chip Communications
۸ ۴۰۵۳۳ ۳ سیستم‌های عامل پیشرفته Advanced Operating Systems
۹ ۴۰۷۲۲ ۳ ریزپردازنده‌های پیشرفته Advanced Microprocessors
۱۰ ۴۰۷۵۳ ۳ آزمون‌پذیری Testability
۱۱ ۴۰۷۵۷ ۳ طراحی سامانه بر تراشه System-on-Chip Design
۱۲ ۴۰۸۵۳ ۳ شبکه‌های میان‌ارتباطی Interconnection Networks
۱۳ ۴۰۷۴۸ ۳ طراحی الکترونیکی در سطح سیستم Electronic System Level Design
۱۴ ۴۰۶۳۸ ۳ سامانه‌های پیشرفته ذخیره‌سازی داده Advanced Storage Systems
۱۵ ۴۰۶۴۸ ۳ پردازش قابل بازپیکربندی Reconfigurable Computing
۱۶ ۴۰۷۴۴ ۳ مهندسی رمزنگاری Cryptographic Engineering
۱۷ ۴۰۸۴۳.۱ ۳ سامانه‌های رایافیزیکی Cyber-Physical Systems
۱۸ ۴۰۶۸۳ ۳ مفاهیم پیشرفته مهندسی سخت‌افزار Advanced Topics in Hardware Engineering
۱۹ ۴۰۸۴۳ ۳ مفاهیم پیشرفته معماری کامپیوتر Advanced Topics in Computer Architecture
۲۰ ۴۰۸۴۴ ۳ مفاهیم پیشرفته در معماری کامپیوتر ۲ Advanced Topics in Computer Architecture 2
۲۱ ۳ انتخاب یک درس از دیگر گرایش‌های دانشکده یا دانشکده‌های دیگر با موافقت استاد راهنما

جدول ۲. دروس سمینار و پروژه

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۹۰۰ ۲ سمینار کارشناسی ارشد MSc. Seminar
۲ ۴۰۶۷۰ ۶ پروژه کارشناسی ارشد MSc. Thesis
 • توصیه می‌شود دانشجویان تا قبل از آذرماه سال ورود خود به دانشکده با تحقیق در مورد زمینه پژوهشی اساتید گروه (با مراجعه به استاد و یا گفتگو با دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد آزمایشگاه پژوهشی وی) استاد راهنمای خود را انتخاب کنند تا در نیمسال بعد و پس از نهایی شدن تخصیص دانشجو به استاد، تعریف پروژه کارشناسی ارشد خود را برای تصویب به گروه تا پایان خرداد سال بعد ارائه دهند.
 • پس از تصویب پروژه، دانشجویان باید در درس سمینار ۲ واحدی (در راستای موضوع پروژه) ثبت نام کنند و این امر معمولاً در ترم سوم رخ می‌دهد مگر برای دانشجویانی که یک ترم کامل جبرانی یا مرخصی داشتند. برای دانشجویان آموزش‌محور موضوع سمینار با توافق دانشجو و یکی از اساتید گروه تعین می‌شود و به تصویب گروه باید برسد.
 • نمره پروژه می‌تواند مشمول جریمه دیرکرد شود. همین‌طور، دیرکرد در تحویل پایان‌نامه و تسویه حساب پس از دفاع پروژه ممکن است باعث حذف نمره کیفی پروژه شود.

جدول ۳. دروس جبرانی

با تشخیص مدیر گروه، حداکثر چهار درس از میان دروس زیر (از هر ردیف حداکثر یک درس) به عنوان دروس جبرانی برای دانشجو تعیین می‌شود.

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۲۲۳ ۳ طراحی سیستم‌های دیجیتال Digital System Design
۴۰۴۸۳ ۳ زبان‌های توصیف سخت‌افزار Hardware Description Languages
۲ ۴۰۱۲۴ ۳ مبانی مدارهای الکتریکی و الکترونیکی Fundamentals of Electrical and Electronic Circuits
۴۰۳۵۳ ۳ طراحی VLSI VLSI Design
۳ ۴۰۱۲۶ ۳ ساختار و زبان کامپیوتر Computer Structure and Language
۴۰۵۱۳ ۳ ریزپردازنده Microprocessor
۴۰۳۲۳ ۳ معماری کامپیوتر Computer Architecture
۴ ۴۰۲۵۴ ۳ ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها Data Structures and Algorithms
۴۰۴۲۴ ۳ سیستم‌های عامل Operating Systems
۴۰۴۴۳ ۳ شبکه‌های کامپیوتری Computer Networks
 • در صورتی که گذراندن واحدهای جبرانی برای دانشجو ضروری باشد، وی باید از جدول ۳، حداکثر تا پایان سال اول تحصیلی، این واحدها را اخذ نماید. دروس جبرانی دروس لازمی است که دانشجو در دوره کارشناسی نگذرانده است، و طبق جدول ۳ توسط مدیر گروه تعیین‌ می‌شود.
 • اخذ ۸ واحد جبرانی یا بیشتر امکان افزایش حداکثر یک نیمسال تحصیلی را به سنوات تحصیلی دانشجو فراهم می‌کند. حداقل نمره درس جبرانی ۱۲ است و در معدل تاثیر ندارد.