دکترای معماری کامپیوتر

مقطع: دکتری تخصصی رشته: مهندسی کامپیوتر
گرایش: معماری کامپیوتر آخرین تصویب: ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

مقررات اخذ دروس

دانشجوی دکترای معماری کامپیوتر باید در طول دوره تحصیلات تکمیلی خود (یعنی کارشناسی ارشد و دکترا) دست‌کم ۷ درس از جدول زیر را با موفقیت گذرانده باشد.

دروس اصلی گرایش معماری کامپیوتر

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۷۲۳ ۳ معماری پیشرفته کامپیوتر Advanced Computer Architecture
۲ ۴۰۶۳۲ ۳ طراحی سیستم‌های تحمل‌پذیر اشکال Fault-Tolerant System Design
۳ ۴۰۷۲۲ ۳ ریزپردازنده‌های پیشرفته Advanced Microprocessors
۴ ۴۰۷۵۳ ۳ آزمون‌پذیری Testability
۵ ۴۰۷۸۳ ۳ طراحی VLSI پیشرفته Advanced VLSI Design
۶ ۴۰۶۸۳ ۳ مفاهیم پیشرفته مهندسی سخت‌افزار Advanced Topics in Hardware Engineering
۷ ۴۰۶۹۷ ۳ طراحی پیشرفته سیستم‌های مطمئن Advanced Fault-Tolerant Systems Design
۸ ۴۰۷۲۷ ۳ طراحی سیستم‌های دیجیتال کم‌توان Low Power Design
۹ ۴۰۷۳۲ ۳ معماری پردازنده‌های سیگنال DSP Architecture
۱۰ ۴۰۷۴۳ ۳ مدارهای حسابی Arithmetic Circuits
۱۱ ۴۰۷۴۷ ۳ طراحی سیستم‌های نهفته Embedded Systems Design
۱۲ ۴۰۷۵۷ ۳ طراحی سامانه بر تراشه System-on-Chip Design
۱۳ ۴۰۸۴۳ ۳ مفاهیم پیشرفته معماری کامپیوتر Advanced Topics in Computer Architecture
۱۴ ۴۰۶۷۲ ۳ ارتباطات روی تراشه On-Chip Communications
۱۵ ۴۰۸۵۳ ۳ شبکه‌های میان ارتباطی Interconnection Networks
۱۶ ۴۰۷۴۸ ۳ طراحی الکترونیکی در سطح سیستم Electronic System Level Design
۱۷ ۴۰۶۳۸ ۳ سامانه‌های پیشرفته ذخیره‌سازی داده Advanced Data Storage Systems
۱۸ ۴۰۶۴۸ ۳ پردازش قابل بازپیکربندی Reconfigurable Computing
۱۹ ۴۰۷۴۱ ۳ رایانش سبز Green computing
۲۰ ۴۰۷۴۴ ۳ مهندسی رمزنگاری Cryptographic Engineering
۲۱ ۴۰۷۴۹ ۳ امنیت و اعتماد سخت‌افزاری Hardware Security and Trust
۲۲ ۳ درس کارشناسی ارشد گرایش معماری کامپیوتر با عنوانی دیگر (با تایید مدیر گروه)