دکترای شبکه‌های کامپیوتری

مقطع: دکتری تخصصی رشته: مهندسی کامپیوتر
گرایش: شبکه‌های کامپیوتری آخرین تصویب: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

مقررات اخذ دروس

  • دانشجوی دکترای گرایش شبکه‌های کامپیوتری باید در حداقل چهار درس (معادل ۱۲ واحد) نمره‌ی قبولی کسب نماید. سه درس باید از جدول زیر باشند و یک درس می‌تواند مطابق نظر استاد راهنما از دروس دیگر دانشکده یا دانشکده‌های دیگر باشد.
  • دانشجویان نمی‌توانند دروسی را که قبلا در دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد گرفته‌اند، دوباره اخذ نمایند.
  • تبصره: در صورت اخذ کلیه دروس جدول زیر در مقاطع گذشته و فعلی، دانشجو می‌تواند مطابق نظر استاد راهنما و موافقت گروه، از دروس دیگر دانشکده به عنوان جایگزین اخذ نماید.
  • امتحان جامع شامل سه درس است که می‌بایست از جدول زیر مطابق نظر استاد راهنما انتخاب شود.
  • رعایت مقررات مندرج در آیین‌نامه دوره دکترای دانشگاه و الحاقیه آن در خصوص امتحان جامع، آزمون زبان، ارایه پیشنهاد پژوهشی دکترا و دفاع از رساله دکترا در گذراندن موفق دوره ضروری است.

دروس گرایش شبکه‌های کامپیوتری

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۶۹۳ ۳ شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته Advanced Computer Networks
۲ ۴۰۸۲۴ ۳ ارزیابی کارایی کامپیوترها Computer Performance Evaluation
۴۰۶۵۷ ۳ مدل‌سازی و تحلیل شبکه‌های کامپیوتری Computer Networks Modeling and Analysis
۳ ۴۰۸۱۹ ۳ شبکه‌های داده‌ای سیار Mobile Data Networks
۴ ۴۰۸۷۷.۱ ۳ سیستم‌های نهفته تحت شبکه Networked Embedded Systems
۵ ۴۰۶۲۸ ۳ شبکه‌های بی‌سیم Wireless Networking
۶ ۴۰۶۶۱ ۳ نظریه سیستم‌های توزیع‌شده Theory of Distributed Systems
۴۰۵۳۳ ۳ سیستم‌های عامل پیشرفته Advanced Operating Systems
۷ ۴۰۷۱۸ ۳ امنیت شبکه پیشرفته Advanced Network Security
۸ ۴۰۶۹۵ ۳ فرآیندهای تصادفی Stochastic Processing
۹ ۴۰۶۶۵ ۳ درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی Reactive Systems Verification
۱۰ ۴۰۶۷۶ ۳ تئوری اطلاعات و کدینگ Information Theory and Coding
۱۱ ۴۰۷۱۷ ۳ یادگیری ماشین Machine Learning
۴۰۷۱۹ ۳ یادگیری ژرف Deep Learning
۴۰۷۱۴ ۳ داده‌کاوی Data Mining
۱۲ ۴۰۸۳۷ ۳ بهینه‌سازی محدب Convex Optimization

* از هر ردیف حداکثر یک درس اخذ شود.