دکترای رایانش امن

مقطع: دکتری تخصصی رشته: مهندسی کامپیوتر
گرایش: رایانش امن آخرین تصویب: ۱۴۰۱/۱۲/۱۰

مقررات اخذ دروس

  • دانشجوی دکترای گرایش رایانش امن باید در حداقل چهار درس (معادل ۱۲ واحد) نمره‌ی قبولی کسب نماید. سه درس باید از جدول زیر باشند و یک درس می‌تواند مطابق نظر استاد راهنما از دروس دیگر دانشکده یا دانشکده‌های دیگر باشد.
  • دانشجویان نمی‌توانند دروسی را که قبلا در دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد گرفته‌اند، دوباره اخذ نمایند.
  • تبصره: در صورت اخذ کلیه دروس جدول زیر در مقاطع گذشته و فعلی، دانشجو می‌تواند مطابق نظر استاد راهنما و موافقت گروه، از دروس دیگر دانشکده به عنوان جایگزین اخذ نماید.
  • امتحان جامع شامل سه درس است که می‌بایست از جدول زیر مطابق نظر استاد راهنما انتخاب شود.
  • رعایت مقررات مندرج در آیین‌نامه دوره دکترای دانشگاه و الحاقیه آن در خصوص امتحان جامع، آزمون زبان، ارایه پیشنهاد پژوهشی دکترا و دفاع از رساله دکترا در گذراندن موفق دوره ضروری است.

دروس گرایش رایانش امن

ردیف شماره درس تعداد واحد عنوان درس (فارسی) عنوان درس (انگلیسی)
۱ ۴۰۷۱۸ ۳ امنیت شبکه پیشرفته Advanced Network Security
۲ ۴۰۷۳۴ ۳ امنیت پایگاه داده‌ها Advanced Database Security
۳ ۴۰۸۲۰ ۳ رمزنگاری کاربردی Applied Cryptography
۴۰۷۴۴ ۳ مهندسی رمزنگاری Cryptography Engineering
۴ ۴۰۶۷۸ ۳ روش‌های صوری در امنیت اطلاعات Formal Methods for Information Security
۵ ۴۰۸۱۵ ۳ سامانه‌های نرم‌افزاری امن Secure Software Systems
۶ ۴۰۷۴۹ ۳ امنیت و اعتماد سخت‌افزاری Hardware Security and Trust
۷ ۴۰۸۲۴ ۳ ارزیابی کارایی کامپیوترها Computer Performance Evaluation
۸ ۴۰۷۱۷ ۳ یادگیری ماشین Machine Learning
۴۰۷۱۹ ۳ یادگیری ژرف Deep Learning
۴۰۷۱۴ ۳ داده‌کاوی Data Mining
۹ ۴۰۶۹۳ ۳ شبکه‌های کامپیوتری پیشرفته Advanced Computer Networks
۱۰ ۴۰۶۶۵ ۳ درستی‌یابی سیستم‌های واکنشی Reactive Systems Verification
۱۱ ۴۰۸۱۶ ۳ امنیت و حریم خصوصی در یادگیری ماشین Security and Privacy of Machine Learning

* از هر ردیف حداکثر یک درس اخذ شود.