آیین‌نامه‌ی تغییر رشته و تحصیل همزمان در دو رشته

در راستای ساماندهی به نحوه‌ی بررسی و پذیرش درخواست‌های تغییر رشته و تحصیل همزمان در دو رشته، آیین‌نامه‌ی زیر در جلسه‌ی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ کمیته‌ی آموزش دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر به تصویب رسید و در جلسات مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ و ۱۴۰۰/۵/۲۰ کمیته‌ی آموزش دانشکده مورد بازبینی قرار گرفت.

ماده ۱. تغییر رشته

 1. شرط لازم برای بررسی درخواست تغییر رشته به رشته‌ی مهندسی کامپیوتر داشتن معدل کل حداقل ۱۸ پس از دو نیم‌سال تحصیلی است. این شرط علاوه بر شرایط معمول دانشگاه برای تغییر رشته است.
  تبصره: برای دانش‌جویانی که در آزمون سراسری حائز رتبه‌های ۱ تا ۱۰۰ کشوری بوده‌اند، شرط لازم برای بررسی درخواست تغییر رشته همان شرایط معمول دانشگاه یعنی داشتن معدل کل حداقل ۱۶ است.
 2. درخواست‌های تغییر رشته تنها یک نوبت در سال (پیش از نیم‌سال سوم تحصیلی دانش‌جو) بررسی می‌شوند.
 3. کلیه‌ی درخواست‌های تغییر رشته باید تا انتهای مردادماه هر سال به دانشکده واصل شوند.
 4. اولویت پذیرش درخواست بر اساس معدل کل، رتبه‌ی کشوری در آزمون سراسری و سایر افتخارات علمی دانش‌جو تعیین می‌شود.
 5. دانش‌جویان رشته‌ی مهندسی کامپیوتر می‌توانند بدون محدودیت از سوی دانشکده به رشته‌های دیگر تغییر رشته دهند. طبق قوانین موجود وزارت علوم، دانش‌جو در طول تحصیل خود فقط یک بار مجاز به تغییر رشته است و بنابراین بازگشت این دانش‌جویان به رشته‌ی مهندسی کامپیوتر پس از تغییر رشته امکان‌پذیر نخواهد بود.

ماده ۲. تحصیل همزمان در دو رشته‌

 1. شرط لازم برای موافقت با درخواست تحصیل همزمان دانش‌جویان رشته‌ی مهندسی کامپیوتر در رشته‌ی دوم داشتن معدل کل حداقل ۱۸/۵ در زمان طرح درخواست است. این شرط علاوه بر شرایط معمول دانشگاه برای تحصیل همزمان در دو رشته است.
 2. با توجه به این که اخذ دروس اصلی و تخصصی چارت جدید رشته‌ی مهندسی کامپیوتر (۸۲ واحد درسی) علاوه بر ۱۴۰ واحد درسی رشته‌ای دیگر در سقف سنوات موجود امکان‌پذیر نیست، تحصیل همزمان در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر به عنوان رشته‌ی دوم در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

ماده ۳. تحصیل در رشته‌ی فرعی

 1. دانش‌جویان رشته‌ی مهندسی کامپیوتر بدون محدودیت از سوی دانشکده می‌توانند در رشته‌های دیگر به صورت فرعی (ماینور) تحصیل کنند.
 2. با توجه به محدودیت ظرفیت، دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر در حال حاضر دانش‌جوی فرعی از دانشکده‌های دیگر نمی‌پذیرد.

ماده ۴. تصویب

این آیین‌نامه در ۴ ماده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ به تصویب کمیته‌ی آموزش دانشکده رسید و پس از اصلاحاتی مجددا در جلسات مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ و ۱۴۰۰/۵/۲۰ کمیته‌ی آموزش دانشکده به تصویب رسید.

تاریخ آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۱/۲/۷