چارت دروس دوره‌ی کارشناسی

ردیف رشته - گرایش ورودی
۱ مهندسی کامپیوتر ورودی ۱۴۰۰ به بعد
ورودی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹
۲ مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار ورودی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴
ورودی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱
ورودی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸
۳ مهندسی کامپیوتر - سخت‌افزار ورودی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴
۴ مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات ورودی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴
ورودی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

توضیح

  • گرایش‌های مندرج در ردیف‌های ۲ تا ۴ از سال ۱۳۹۵ در ردیف ۱ ادغام شده‌اند.