شیوه‌نامه‌ی ثبت‌نام دروس

به منظور نظم‌بخشی به فرایند ثبت‌نام و ارائه‌ی دروس در دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر، شیوه‌نامه‌ی زیر در کمیته‌ی آموزش دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر به تصویب رسید.

ماده‌ی ۱. ظرفیت دروس

ظرفیت تمامی دروس بر اساس برنامه‌ی سالیانه‌ی از پیش‌‌اعلام‌شده توسط کمیته‌ی آموزش دانشکده تعیین می‌شود. چنان‌چه درسی در یک نیم‌سال در بیش از یک گروه ارائه شده باشد، سقف اولیه‌ی ظرفیت گروه‌های آن درس ۸۰ درصد ظرفیت تعیین‌شده در برنامه‌ی سالیانه در نظر گرفته می‌شود و در صورت تکمیل ظرفیت اولیه‌ی تمامی گروه‌ها، باقی‌مانده‌ی ظرفیت در زمان ثبت‌نام آزاد می‌شود.

ماده‌ی ۲. مخاطبان اصلی دروس

چنان‌چه درسی در نیم‌سال i اُم چارت دوره‌ی کارشناسی قرار داشته باشد، مخاطبان اصلی آن درس دانش‌جویانی هستند که در نیم‌سال i یا نیم‌سال ۱ + i تحصیل خود بر مبنای سال ورود به دانشگاه قرار دارند. دانشکده می‌تواند بسته به ضرورت‌های برنامه‌ریزی بخشی از ظرفیت یک درس را به مخاطبان اصلی آن درس اختصاص دهد.

ماده‌ی ۳. روابط پیش‌نیازی و همنیازی

رعایت کلیه‌ی قوانین پیش‌نیازی و همنیازی در زمان ثبت‌نام و ترمیم بر اساس آیین‌نامه‌ی روابط پیش‌نیازی و همنیازی الزامی است. دروسی که پیش‌نیاز یا همنیاز آن‌ها در ثبت‌نام دانش‌جو رعایت نشده باشد، می‌تواند در هر زمان توسط آموزش دانشکده حذف شود.

ماده‌ی ۴. اخذ دروس کارشناسی ارشد

ثبت‌نام دانش‌جویان کارشناسی در دروس کارشناسی ارشد صرفا با موافقت استاد درس و در بازه‌ی ترمیم تا سقف ۲۰ درصد ظرفیت دروس قابل انجام است. اسامی دانش‌جویان کارشناسی برای ثبت‌نام در دروس کارشناسی ارشد باید توسط استاد درس حداکثر تا پایان بازه‌ی ترمیم به صورت ایمیلی به آموزش دانشکده اعلام شود.

ماده‌ی ۵. ثبت‌نام از سایر دانشکده‌ها

در ابتدای بازه‌ی ثبت‌نام، ۲۰ درصد ظرفیت دروس کارشناسی برای تمام دانش‌جویان اعم از دانش‌جویان سایر دانشکده‌ها باز است. در انتهای بازه‌ی ثبت‌نام، ظرفیت مازاد دروس برای کلیه‌ی دانش‌جویان دانشگاه آزاد می‌شود.

  • تبصره‌ی ۱: ظرفیت دروس ارائه‌شده در دوره‌ی تابستان مختص به دانش‌جویان دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر است.
  • تبصره‌ی ۲: چنان‌چه ظرفیت درسی تنها پاسخ‌گوی تقاضای دانش‌جویان دانشکده باشد، دانشکده می‌تواند ثبت‌نام دانش‌جویان سایر دانشکده‌ها را در آن درس محدود سازد.

ماده‌ی ۶. ترمیم ثبت‌نام

بازه‌ی ترمیم فرصتی برای انجام اصلاحات جزئی در برنامه‌ی درسی دانش‌جویان پس از شرکت در جلسات اولیه‌ی کلاس‌ها است. از آن جایی که کلاس‌های درسی از ابتدای نیم‌سال و پیش از بازه‌ی ترمیم آغاز می‌شوند، هیچ بخشی از ظرفیت دروس برای بازه‌ی ترمیم کنار گذاشته نمی‌شود. با این حال دانشکده می‌تواند بنا بر ضرورت و در صورت وجود تقاضا، گروه‌های جدیدی از دروس را در بازه‌ی ترمیم ارائه کند.

ماده‌ی ۷. لیست انتظار

لیست انتظار گروه‌های درسی امکانی برای افزوده شدن خودکار به درس در صورت انصراف یکی از ثبت‌نام‌‌شدگان و یا تغییر ظرفیت گروه بر اساس مفاد این شیوه‌نامه است. با این حال حضور در لیست انتظار پس از تکمیل ظرفیت حتی به عنوان نفر اول لیست حقی برای ثبت‌نام در درس ایجاد نمی‌کند. دانش‌جویان حاضر در لیست انتظار پس از پایان بازه‌ی ثبت‌نام به صورت خودکار توسط آموزش دانشگاه از لیست انتظار حذف می‌شوند.

ماده‌ی ۸. تصویب

این شیوه‌نامه در ۸ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ به تصویب کمیته‌ی آموزش دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر رسید.